System jakości

Deklaracja Polityki Jakości Laboratorium Wzorcującego AP 128

Podstawowym celem działalności laboratorium jest zapewnienie naszym klientom rzetelnych, spełniających najwyższe kryteria jakościowe usług adiustacji i wzorcowania, wykonywanych zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi, obowiązującymi standardami, procedurami pomiarowymi i przyjętymi metodami wzorcowania.

Organizację laboratorium opieramy na spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnego i doświadczonego zespołu pracowników, którzy mają potwierdzone kompetencje, znają i w pełni stosują w praktyce, obowiązujące zasady postępowania.

Gwarancją sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jest stałe doskonalenie jego skuteczności, dbałość o ochronę praw i wymagań klienta, niezależność od finansowych lub innych nacisków oraz wpływów wewnętrznych i zewnętrznych.

Jako Prezes Zarządu deklaruję własne zaangażowanie w spełnianiu deklarowanej Polityki Jakości.

Wrocław 09.06.2014 roku wyd.2

Prezes Zarządu
mgr Helena Walkowicz-Myrta