Certyfikat PCA

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 128 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji

E.M.I.O. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o. uzyskało w dniu 22 grudnia 2009 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat jest potwierdzeniem, że Laboratorium Wzorcujące spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AP 128 (więcej).

Certyfikat PCA

Certyfikat Akredytcji Laboratorium Wzorcującego
Nr AP 128
przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji