Usługi

E.M.I.O. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Spółka z o.o. wykonuje usługi w zakresie:

1. Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium posiada na wykonywanie usług wzorcowania Certyfikat Akredytacji nr AP 128 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, wydany w 2009 roku, ważny do 21.12.2021 roku. Laboratorium wykonuje wzorcowanie i adiustację układów pomiarowych w urządzeniach pochodzących z produkcji własnej Spółki, w następujących dziedzinach akredytowanych: Ciśnienia i próżnia, Przepływ (gazy), Temperatura, Wilgotność, Czas i częstotliwość.


2. Serwis produkowanych przez Spółkę urządzeń

Spółka wykonuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich wyprodukowanych urządzeń, elementów wyposażenia pomocniczego i uzupełniającego, zarówno w zakresie elektroniki, oprogramowania oraz obróbki mechanicznej i mechaniki.


3. Doradztwo

Spółka realizuje usługi doradztwa w procesie przygotowania laboratorium badawczego do pomiarów oraz wykonywania pomiarów, w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.


4. Specjalne wykonania

Spółka projektuje i wykonuje na zamówienie specjalne wykonania rozwiązań technicznych urządzeń pomiarowych i wyposażenia uzupełniającego.