Szkolenia

Spółka od 1992 roku prowadzi szkolenia zawodowe dla pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenia mają charakter teoretyczny i praktyczny, który zakończony jest egzaminem.

Tematyka szkoleń:

1. Technika pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza metodą grawimetryczną - I stopień
2. Technika pomiarów zanieczyszczeń gazowych do powietrza - II stopień
3. Niepewność w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza

Szkolenia są organizowane okresowo. Informacja o terminie szkolenia jest ogłaszana na stronie www.emio.com.pl.